Rhodococker

De flesta fölen är nu födda och många har hunnit bli ett par månader gamla. Det är viktigt att ha bra rutiner i sin övervakning av fölen.

De äldre fölen kan drabbas av bl a diarreer och lunginflammationer. Diarreer är mer lättupptäckta än lunginflammationer.

Den mest lömska sorten av lunginflammation som drabbar de äldre fölen är orsakad av Rhodocockus equi. Fölen smittas troligen tidigt i åldern, men den vanligaste sjukdomsutvecklingen är långsam och ger inte symtom förrän fölen är 2-3 månader gamla.

Bakterien trivs i syrerik miljö, d v s lungorna där den ger upphov till granulomatösa förändringar,  sk bölder. Dessa kan variera i storlek och omfattning beroende på hur tidigt sjukdomen upptäcks.

De första vaga symtomen kan vara enstaka hostningar, lite höjd kroppstemperatur och kanske lite ökad andningsfrekvens d v s symtom som är lätta att missa om man inte är på alerten. 

Följande råd kan vara en hjälp för att tidigt upptäcka sjukdom; Ta morgontemperaturen flera gånger i veckan - ett friskt föl har 38.1-38.3 oC, se om det finns varigt sekret i näsborrarna, lyssna efter biljud från luftvägarna - d v s fölet behöver inte ha symtom på att vara speciellt sjukt!

Är temperaturen förhöjd och/eller finns någon/några av dessa symtom, är det viktigt att lyssna på lungorna och ta ett blodprov för att se om det finns en infektionsbild. Skulle så vara fallet är det viktigaste att ta ett sekret från luftstrupen (prov från nässekret är missvisande). Provet skickas för odling.

Denna bakterie behandlas med samma mediciner som vid tuberkulos hos människa. Tuberkulos är en sjukdom som kan utveckla multiresistens mot antibiotika och som finns i många länder.

Det är därför viktigt att vi som veterinärer inte använder dessa läkemedel i annat än de fall där odlingssvaret indikerar så. Jag brukar behandla fölen tills blodprovssvaren i stort sett är normala.

Behandlingstiden kan pågå i flera veckor och eftersom fölet ökar i vikt dagligen är det också viktigt att öka medicindosen (jag brukar öka var 10:e dag) för att undvika underdosering.

 

//Elisabeth

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Irma » Mugg:  ”Hej. Vår häst har torra mugg-krustor. Dom lever sas eget liv. Blir större o torr..”

  • Bjørn Boesgaard » Övervakning fölning. :  ”Der finss jo även en mer "lokal" lösning; SAFEMATE(R) fölningsalarm. Den reagere..”

Bloggarkiv