Monte Bellini

Denna säsong har 5 ston inseminerats med fryst semin från Monte Bellini.

 

Det är två ston som fölat flera år i rad men vilade 2011, ett äldre maidensto och två ston med föl vid sidan. De ston som hade inflammatoriska celler i livmodern och/eller växt av bakterier behandlades under brunst och inseminerades påföljande brunst om provsvaren tillät. 2/5 ston blev dräktiga och båda på första försöket; ett av de vilande och ett med föl vid sidan. Det andra stoet som vilat inseminerades, efter två misslyckade försök med Monte Bellini, med färsk semin från Canterbury och tog sig direkt. De två resterande stona avslutade efter två misslyckade försök med Monte Bellini.

 

De undersökningar av seminet som gjorts är dels en vanlig av den progressiva motiliteten efter tining och dels en hypo-osmotisk test: En av stoägarna var vänlig att låta mig ta den mängd som behövdes ur ett strå för att kunna göra det senare testet. Det visar en enkel utvärdering av spermiemembranets funktion (genom att se hur det sväller i en hypo-osmotisk lösning). De hingstar som har ett svällningsvärde <40% har tveksam fertilitet. Efter att sperman inkuberats med denna lösning, sugs det upp i ett rut-indelat glas, och i mikroskopet räknas antalet spermier som reagerar normalt i lösningen. Minst 200 spermier ska räknas. Jag räknade i två olika fält och >230 spermier båda gångerna: Resultatet blev att 22 respektive 23 % av antalet spermier reagerade normalt.

 

Det hypo-osmotiska testet är inte korrelerat till procent dräktiga ston utan istället till antalet försök/dräktighet. Det finns däremot en god korrelation till den progressiva motiliteten. Hingstar med spermier som har dålig progressiv motilitet men högt svällningsvärde, kan ha bra dräktighet med ett lågt antal insemineringar/dräktighet. I Monte Bellinis fall har situationen varit den omvända d v s den progressiva motiliteten har varit god (ca 60%) men svällningsvärdet lågt.

 

Informationen skulle bli mer fullständig, om svällningsvärdet i färsk semin och i andra frysta batcher kunde kontrolleras.

 

Elin Lundgren, som är importör av seminet, har vid flera tillfällen frågat både hingstägaren och stationen där seminet är fryst, hur dräktigheten är och hur många föl som fötts. Vid samtliga tillfällen har hon fått till svar att statistik saknas. Tyskarna brukar ju annars vara kända för sin statistik!

 

Om en hingst inte har fullgod fertilitet, är det viktigt att de stoägare som vill använda sig av hingsten får korrekt information, så de är fullt medvetna om vilket val de gör. Problemston och äldre förstagångsston bör naturligtvis välja en hingst med fullgod fertilitet.

 

Min personliga uppfattning är att om hingsten inte har fullgod fertilitet är det viktigt att vara generös med antalet strån och antalet doser samt att redovisa dräktighetsresultat. Så att säga lägga lite grädde på moset för att stoägaren ska känna att hingstägaren försöker i viss mån kompensera för att sperman inte fungerar helt perfekt. Bristande information skapar osäkerhet och risken finns att uteblivna förhoppningar ger onödig negativ publicitet.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Irma » Mugg:  ”Hej. Vår häst har torra mugg-krustor. Dom lever sas eget liv. Blir större o torr..”

  • Bjørn Boesgaard » Övervakning fölning. :  ”Der finss jo även en mer "lokal" lösning; SAFEMATE(R) fölningsalarm. Den reagere..”

Bloggarkiv