Saltsten eller inte till sto med föl


Så är rubriken på ett inlägg av mig publicerat i Svensk Veterinärtidning i februari 2016:

Flera uppfödare, jag har haft kontakt med i frågor om deras föl, har berättat för mig att veterinärer rekommenderat att ingen saltsten ska finnas i boxen hos sto med föl. Anledningen skulle vara att föl kan ha en ovana att intensivt slicka på saltstenen och därmed drabbas av diarreer och saltförgiftning. Jag har, under de dryga 30 åren, jag arbetat med sto och föl, alltid förordat att saltstenen ska finnas tillgänglig så att båda kan nå den ifall behov finns. Jag har vid många tillfällen sett föl före de har drabbats av diarre dricka ur vattenkoppen och slicka på saltstenen. De har på detta sätt själva känt av en begynnande diarre.

Som vi alla vet, sker vid en diarre, en förlust av salter och vätska. Kompenseras inte detta, blir resultatet förluster av framför allt Na+, Cl-, HCO3-. Detta syns tydligt i ett blodprov. Förlusterna bidrar till dehydrering och acidos. Allmäntillståndet blir påverkat. Fölet vill inte dia, riskerar att drabbas av gastro-intestinalsår, tillståndet förvärras. En ond cirkel. Det är därför en svårförståelig rekommendation att ta bort de salter som ingår i att kompensera de elektrolytförluster som sker vid en diarre och som dessutom används vid behandling av diarreer. 

Jag har även gjort en litteratursökning på vilka djurslag som kan drabbas av saltförgiftning. Häst är ett av de djurslag som inte finns med. Jag har även talat med erfarna kollegor i både England och USA angående saltförgiftning hos föl. Ingen av dessa känner till detta tillstånd. Den amerikanske kollegan, med 50 års erfarenhet av stuteriarbete i Kentucky, svarade på min fråga med ”att detta har jag aldrig hört talas om. Jag tycker att jag borde ha haft något fall under alla mina år”. 

Min uppfattning, är att om fölet slickar på saltstenen, är detta ett symtom på en tarmstörning. Fölet bör därför fölet få tillgång till saltet och dricka ur vattenkoppen om det vill. Att ha fölet under uppsikt för att följa utvecklingen är naturligtvis viktig. Vill fölet inte dia, kan inbalansen av salter, dehydrering, acidos och gastro-intestinalsår redan vara ett faktum. Då behövs andra åtgärder istället.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att ta bort saltstenen är en felaktig information, som grundar sig på ett beteende hos andra djurslag än häst.

//Elisabeth

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Irma » Mugg:  ”Hej. Vår häst har torra mugg-krustor. Dom lever sas eget liv. Blir större o torr..”

  • Bjørn Boesgaard » Övervakning fölning. :  ”Der finss jo även en mer "lokal" lösning; SAFEMATE(R) fölningsalarm. Den reagere..”

Bloggarkiv