2010 > 08

Betäckningssäsongen är nu nästan förbi. Det finns enstaka ston (3 st) kvar att kontrollera.

Antalet dräktiga ston i år är fler än jämfört med 2009 (89%). Det blir spännande att se hur resultatet påverkas när samtliga ston är undersökta. Stationen har tagit emot 20 % fler ston i år.

 

De har varit travare, araber, halvblod och American saddlebred. Denna säsong hade 60 % av stona någon form av reproduktionsproblem, som att de har varit gall en eller flera säsonger, aborterat, var äldre tävlingsston och/eller hade livmoderinfektion/-inflammation.

Totalt 70 % (23 st) av stoägarna valde att använda fryst semin till sina ston.  Av dessa har 91 % konstaterats dräktiga.

 

Av de ston, som önskade insemination med fryst semin och som kom med någon form av reproduktionsproblem (18/23), är i skrivande stund också drygt 90 % dräktiga (2 återstår att kontrollera).

Åter visar statistiken att när det frysta seminet håller en hög kvalitet blir de flesta ston även i problemkategorin dräktiga. Logistiken vid skick av färsk semin ställer alltid till någon form av problem.

 

Behovet av semin verkar alltför ofta sammanfalla med någon helgdag eller tävling... eller utebliven leverans.  Det är därför glädjande att det går att använda sig av fryst semin även på de mer komplicerade stona.

De ston som inte blivit dräktiga i år, rekommenderar jag att de utreds och görs i ordning redan nu. Enligt min erfarenhet blir dessa gallston mycket fortare dräktiga påföljande säsong.

 

//Elisabeth